Οι διδακτορικές σπουδές αποτελούν το υψηλότερο σκαλοπάτι στην ακαδημαϊκή εξειδίκευση σε καίριους τομείς της αγοράς εργασίας. Αναζήτησε τον κατάλληλο διδακτορικό τίτλο που ανταποκρίνεται στα προσωπικά σου ενδιαφέροντα και θα αποτελέσει το εφαλτήριο για την ανάδειξή σας είτε σε διαγωνισμούς και προκηρύξεις είτε στον ακαδημαϊκό χώρο.

Τα δύο Πανεπιστήμια που παρέχουν εξαιρετικής ποιότητας προγράμματα διδακτορικών σπουδών είναι το Πανεπιστήμιο της Σόφιας St. Kliment Ohridski και το Νοτιοδυτικό Πανεπιστήμιο Neofit Rilski Blagoevgrad.
Διαθέτουν μια πληθώρα διδακτορικών προγραμμάτων είτε αγγλόφωνα είτε βουλγαρόφωνα σε διαφορετικούς κλάδους και ειδικότητες και η απόκτηση του τίτλου του διδάκτορα σας ανεβάζει στο υψηλότερο σκαλί της ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας.
Επιλέξτε μια από τις κυρησσόμενες θέσεις υποψήφιου διδάκτορα και απευθυνθείτε σε εμάς για να σας καθοδηγήσουμε σε όλη την πορεία σας, από την εγγραφή και υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας μέχρι την αναγόρευσή σας ως διδάκτορες!

 

Sofia University "St. Kliment Ohridski"

  • Διάρκεια Σπουδών: 3 έτη κατ’ ελάχιστο (6 εξάμηνα φοίτησης)
  • Κάθε έτος χωρίζεται σε δύο εξάμηνα: χειμερινό (Σεπτέμβριος – Φεβρουάριος) και εαρινό (Φεβρουάριος – Ιούνιος).
  • Γλώσσα προγράμματος: Βουλγαρικά ή Αγγλικά
  • Δίδακτρα: εξαρτώνται το πρόγραμμα (δυνατότητα καταβολής σε δύο δόσεις, στην αρχή του κάθε εξαμήνου).
  • Αυτόματη αναγνώριση του πτυχίου από τον αρμόδιο ελληνικό φορέα (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) χωρίς πρόσθετες εξετάσεις.

Εγγραφή: καθόλη τη διάρκεια του έτους

 

Τα διδακτορικά προγράμματα σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιστημονικούς οργανισμούς στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας μπορούν να είναι πλήρους, μερικής απασχόλησης και χωρίς επίβλεψη βάσει ατομικού προγράμματος.
Τα διδακτορικά προγράμματα πλήρους απασχόλησης και χωρίς επίβλεψη, ατομικού προγράμματος είναι με περίοδο σπουδών τρία χρόνια. Τα διδακτορικά προγράμματα μερικής φοίτησης διαρκούν τέσσερα χρόνια.
Οι επιτυχόντες πρέπει να έχουν ολοκληρώσει μεταπτυχιακό δίπλωμα.
Στη σελίδα του Πανεπιστημίου της Σόφιας St. Kliment Ohridski είναι αναρτημένοι όλοι οι Διαπιστευμένοι Επιστημονικοί Τίτλοι Εκπαιδευτικού και Επιστημονικού Πτυχίου «Διδάκτωρ». 

 

PhD στην Ιατρική (αγγλόφωνο/βουλγαρόφωνο): 10.000€
PhD στη Φαρμακευτική (βουλγαρόφωνο): 5.000€
PhD στη Νομική: 6.500€
PhD στην Ειδική Αγωγή: 2.550€

 

St Cyril and St Methodius University of Veliko Turnovo Великотърновски университет „Св. св. Кирили Методий“

St Cyril and St Methodius University of Veliko Turnovo
  • Διάρκεια Σπουδών: 3 έτη (6 εξάμηνα φοίτησης)
  • Κάθε έτος χωρίζεται σε δύο εξάμηνα: χειμερινό (Οκτώβριος – Φεβρουάριος) και εαρινό (Φεβρουάριος – Ιούνιος).
  • Γλώσσα προγράμματος: Βουλγαρικά ή Αγγλικά
  • Δίδακτρα: εξαρτώνται το πρόγραμμα (δυνατότητα καταβολής σε δύο δόσεις, στην αρχή του κάθε εξαμήνου).
  • Αυτόματη αναγνώριση του πτυχίου από τον αρμόδιο ελληνικό φορέα (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) χωρίς πρόσθετες εξετάσεις.

Εγγραφή: καθόλη τη διάρκεια του έτους

Αγγλόφωνα Διδακτορικά: 1250€/εξάμηνο

Βουλγαρόφωνα Διδακτορικά: 400€-900€ (εξαρτάται την ειδικότητα)

 

Τα διδακτορικά προγράμματα σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και επιστημονικούς οργανισμούς στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας μπορούν να είναι πλήρους, μερικής απασχόλησης και χωρίς επίβλεψη βάσει ατομικού προγράμματος.
Τα αγγλόφωνα διδακτορικά προγράμματα πλήρους απασχόλησης και χωρίς επίβλεψη είναι με περίοδο σπουδών τρία χρόνια. 

Τα διδακτορικά προγράμματα μερικής φοίτησης διαρκούν τέσσερα χρόνια.

Στη σελίδα του Πανεπιστημίου Veliko Tarnovo University “St. St. Cyril and Methodius” είναι αναρτημένοι όλοι οι Διαπιστευμένοι Επιστημονικοί Τίτλοι Εκπαιδευτικού και Επιστημονικού Πτυχίου «Διδάκτωρ».

PhD στην Ιατρική (αγγλόφωνο/βουλγαρόφωνο): 10.000€
PhD στη Φαρμακευτική (βουλγαρόφωνο): 5.000€
PhD στη Νομική: 6.500€
PhD στην Ειδική Αγωγή: 2.550€