Παράδοση στην Εκπαίδευση

Υπάρχουν δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Βουλγαρία που προσφέρουν πτυχία σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Υπάρχουν επίσης πολλά προγράμματα στα Αγγλικά, Ρωσικά, Γερμανικά και άλλες γλώσσες. Το βουλγαρικό σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι ανοιχτό σε όλους τους αιτούντες από όλο τον κόσμο.

Το σύστημα περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις βαθμούς:

Πτυχίο

Η περίοδος σπουδών σύμφωνα με το κανονικό πρόγραμμα σπουδών είναι τέσσερα χρόνια.

Μεταπτυχιακό

Η περίοδος σπουδών σύμφωνα με το κανονικό πρόγραμμα σπουδών είναι πέντε χρόνια ή τουλάχιστον ένα έτος μετά την ολοκλήρωση ενός προγράμματος σπουδών Bachelor.

Διδακτορικό Δίπλωμα

Η περίοδος σπουδών είναι τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Η Βουλγαρία βασίζεται σε καλές παραδόσεις σε ένα ισχυρό εκπαιδευτικό σύστημα. Οι Βούλγαροι απόφοιτοι αλλά και οι διεθνείς φοιτητές είναι πολύ καλά προετοιμασμένοι θεωρητικά και πρακτικά, έτοιμοι να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και να γίνουν πολύ αξιοσέβαστοι νέοι επαγγελματίες στη χώρα και στο εξωτερικό.

Η Βουλγαρία παρέχει:

  • Μακροχρόνια παράδοση στην εκπαίδευση και σε αναγνωρισμένα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Υψηλά καταρτισμένο και έμπειρο ακαδημαϊκό προσωπικό.
  • Σχετικά χαμηλό κόστος προγραμμάτων σπουδών και κόστος διαβίωσης.
  • Ένα καλά ανεπτυγμένο δίκτυο ευκαιριών σταδιοδρομίας.
  • Aναγνωρισμένες σπουδές από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  • Ασφαλής Ευρωπαϊκός προορισμός.
  • Γειτονική χώρα με την Ελλάδα (διευκόλυνση στη μετακίνηση).
  • Ένα από τα πιο όμορφα μέρη για να ζεις.
  • Είναι μοναδική λόγω της θρησκευτικής ανοχής, της λαογραφίας και της κουζίνας της.

Το να σπουδάσεις στη Βουλγαρία σημαίνει ότι σπουδάζεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση! Θα επωφεληθείτε από την εξαιρετική ποιότητα της εκπαίδευσης καθώς και τα προσιτά δίδακτρα και το κόστος διαβίωσης. Τα βουλγαρικά πανεπιστήμια προσφέρουν πολλά προγράμματα σπουδών και μπορούν να σας βοηθήσουν να επιτύχετε τους μακροπρόθεσμους επαγγελματικούς σας στόχους!

Στη Βουλγαρία μπορείτε να βρείτε μαθήματα Bachelor και Master στη βουλγαρική, αγγλική, γαλλική, ρωσική και γερμανική γλώσσα. Ορισμένα πανεπιστήμια έχουν επίσης προγράμματα διπλού πτυχίου που σας επιτρέπουν να σπουδάσετε στη Βουλγαρία και σε άλλο πανεπιστήμιο κύρους σε διαφορετική χώρα. Ευκαιρίες για εξ αποστάσεως εκπαίδευση και προγράμματα διδακτορικών σπουδών διαθέτουν διάφορα πανεπιστήμια στη Βουλγαρία.

Πολλές ευκαιρίες για εκπαίδευση, εξειδίκευση και απόκτηση ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων!