Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να λάβετε τη σωστή απόφαση σχετικά με την επιλογή του καταλληλότερου εκπαιδευτικού ιδρύματος και προγράμματος βάσει των αναγκών σας.
Η συμβουλευτική που παρέχουμε, χαρακτηρίζεται από τη βαθιά γνώση του αντικειμένου και τη σαφήνεια και ειλικρίνεια που διέπει την επικοινωνία μας με τους υποψήφιους προπτυχιακούς,  μεταπτυχιακούς, και υποψηφίους διδάκτορες.

Φροντίζουμε να σα ενημερώνουμε και υποστηρίζουμε με υπευθυνότητα.

Στόχος μας, είναι να ενημερώσουμε, να κατευθύνουμε και να υποστηρίξουμε τον υποψήφιο, με γνώμονα την πραγματικότητα, τις προσδοκίες και τα θέλω του.

 

Σας ενημερώνουμε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αναλαμβάνουμε την ετοιμασία και θεώρηση τους για την εγγραφή σας σε πανεπιστήμια της Βουλγαρίας.

 

  • Μεταφράσεις και θεωρήσεις εγγράφων
  • συνεχίζουμε με τη διαδικασία κατάθεσης του φακέλου υποψηφιότητας σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο της Βουλγαρίας
  • πληρώνουμε τα απαιτούμενα παράβολα εγγραφής

 

  • Σας ενημερώνουμε για την διαδικασία, τα δικαιολογητικά και το κόστος.
  • Ολοκληρώνουμε τη διαδικασία εκδίδοντας και καταθέτοντας τα απαραίτητα έγγραφα και παράβολα.
  • Γίνεται η αποστολή του φακέλου εγγράφων και πτυχίων