Σπουδές στο Πανεπιστήμιο Σόφιας Η πανεπιστημιακή ελίτ της Βουλγαρίας!

Το Πανεπιστήμιο της Σόφιας St. Kliment Ohridski είναι το πρώτο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στη Βουλγαρία. Η ιστορία του είναι μια ενσάρκωση και μια συνέχεια αιώνων πολιτιστικής και εκπαιδευτικής παράδοσης σε αυτή τη χώρα.

Χρόνο με το χρόνο το Πανεπιστήμιο της Σόφιας εξελίσσεται σε σημαντικό ακαδημαϊκό και επιστημονικό κέντρο στα Βαλκάνια, ένα καλά ανεπτυγμένο ακαδημαϊκό ίδρυμα με ευρωπαϊκές διαστάσεις.

Σήμερα το Πανεπιστήμιο της Σόφιας St. Kliment Ohridski είναι το μεγαλύτερο και πιο διάσημο εκπαιδευτικό και επιστημονικό κέντρο της χώρας. Το κεντρικό του κτίριο βρίσκεται στο κέντρο της πρωτεύουσας. Οι Σχολές Μαθηματικών και Πληροφορικής, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Δημοσιογραφίας και Μαζικής Επικοινωνίας, Θεολογίας, Οικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι απλωμένες σε πολλές πανεπιστημιουπόλεις γύρω από τη Σόφια.

Αδιαμφισβήτητα, αποτελεί και αναγνωρισμένο ίδρυμα της αλλοδαπής από το ΔΟΑΤΑΠ, που παρέχει αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο.

Αποτελεί το μεγαλύτερο και πιο διάσημο εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο της χώρας. Καλύπτει 16 σχολές με 119 ειδικότητες.

Η δομή του Πανεπιστημίου της Σόφιας περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες σχολές:

 1. Σχολή Σλαβικής Φιλολογίας
 2. Σχολή Κλασικής και Σύγχρονης Φιλολογίας
 3. Σχολή Ιστορίας
 4. Φιλοσοφική Σχολή
 5. Νομική Σχολή
 6. Σχολή Δημοσιογραφίας και Μαζικής Επικοινωνίας
 7. Παιδαγωγική Σχολή
 8. Σχολή Επιστημών Αγωγής και Τεχνών
 9. Σχολή Γεωγραφίας και Γεωλογίας
 10. Σχολή Φυσικής
 11. Σχολή Μαθηματικών και Πληροφορικής
 12. Σχολή Χημείας και Φαρμακευτικής
 13. Σχολή Βιολογίας
 14. Σχολή Οικονομικών
 15. Σχολή Θεολογίας
 16. Σχολή Ιατρικής
 17. Παράρτημα για Εκπαιδευτική Πληροφόρηση και Ανάπτυξη
 18. Παράρτημα Γλωσσικής Εκπαίδευσης, και
 19. Τμήμα Αθλητισμού