Τομέας Παιδαγωγικών

Αγγλόφωνα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών - Ειδική Αγωγή

Sofia University "St. Kliment Ohridski"

 • Διάρκεια Σπουδών: 1,5 έτος (3 εξάμηνα φοίτησης)

Με πρακτική άσκηση αναγνωρισμένη βάσει και του τελευταίου νόμου ΦΕΚ για απόδοση ισοτιμίας του μεταπτυχιακού με την ειδική αγωγή

 • Κάθε έτος χωρίζεται σε δύο εξάμηνα: χειμερινό (Σεπτέμβριος – Φεβρουάριος) και εαρινό (Φεβρουάριος – Ιούνιος).
 • Γλώσσα προγράμματος: Αγγλικά
 • Δίδακτρα: 1,275€/εξάμηνο (δυνατότητα καταβολής σε δύο δόσεις, στην αρχή του κάθε εξαμήνου).
 • Διπλωματική εργασία στο 3ο εξάμηνο
 • Προϋποθέσεις εισαγωγής: πτυχίο με παιδαγωγική επάρκεια διάρκειας 8 εξαμήνων και με 240ECTS, γνώση αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον Β2)
 • Αυτόματη αναγνώριση του πτυχίου από τον αρμόδιο ελληνικό φορέα (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) χωρίς πρόσθετες εξετάσεις.
 • Έναρξη μαθημάτων: αρχές Οκτωβρίου

Εγγραφή: έως μέσα Σεπτέμβρη

 

South-West University Югозападен университет “Неофит Рилски”

 • Διάρκεια Σπουδών: 2 έτη (4 εξάμηνα φοίτησης)

Με πρακτική άσκηση αναγνωρισμένη βάσει και του τελευταίου νόμου ΦΕΚ για απόδοση ισοτιμίας του μεταπτυχιακού με την ειδική αγωγή

 • Κάθε έτος χωρίζεται σε δύο εξάμηνα: χειμερινό (Σεπτέμβριος – Φεβρουάριος) και εαρινό (Φεβρουάριος – Ιούνιος).
 • Γλώσσα προγράμματος: Αγγλικά
 • Δίδακτρα: 1,750€/εξάμηνο (δυνατότητα καταβολής σε δύο δόσεις, στην αρχή του κάθε εξαμήνου).
 • Διπλωματική εργασία στο 4ο εξάμηνο
 • Προϋποθέσεις εισαγωγής: πτυχίο με παιδαγωγική επάρκεια διάρκειας 8 εξαμήνων και με 240ECTS, γνώση αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον Β2)
 • Αυτόματη αναγνώριση του πτυχίου από τον αρμόδιο ελληνικό φορέα (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) χωρίς πρόσθετες εξετάσεις.
 • Έναρξη μαθημάτων: αρχές Οκτωβρίου/ Φεβρουαρίου

Εγγραφή: έως μέσα Σεπτέμβρη/ έως μέσα Γενάρη

 

Αγγλόφωνα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών - Σχολική Ψυχολογία (School Psychology)

South-West University Югозападен университет “Неофит Рилски”

 • Διάρκεια Σπουδών: 1,5 έτος (3 εξάμηνα φοίτησης) για όσους έχουν παιδαγωγική επάρκεια και 2 έτη (4 εξάμηνα) για όσους δεν έχουν παιδαγωγική επάρκεια
 • Κάθε έτος χωρίζεται σε δύο εξάμηνα: χειμερινό (Σεπτέμβριος – Φεβρουάριος) και εαρινό (Φεβρουάριος – Ιούνιος).
 • Γλώσσα προγράμματος: Αγγλικά
 • Δίδακτρα: 1,750€/εξάμηνο (δυνατότητα καταβολής σε δύο δόσεις, στην αρχή του κάθε εξαμήνου).
 • Διπλωματική εργασία
 • Προϋποθέσεις εισαγωγής: πτυχίο με παιδαγωγική επάρκεια διάρκειας 8 εξαμήνων και με 240ECTS, γνώση αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον Β2)
 • Αυτόματη αναγνώριση του πτυχίου από τον αρμόδιο ελληνικό φορέα (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) χωρίς πρόσθετες εξετάσεις.
 • Έναρξη μαθημάτων: αρχές Οκτωβρίου/Φεβρουαρίου

Εγγραφή: έως μέσα Σεπτέμβρη/έως μέσα Γενάρη

 

Αγγλόφωνα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών - Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (Intercultural Education)

Sofia University "St. Kliment Ohridski"

 • Διάρκεια Σπουδών: 1 έτος (2 εξάμηνα φοίτησης)
 • Κάθε έτος χωρίζεται σε δύο εξάμηνα: χειμερινό (Σεπτέμβριος – Φεβρουάριος) και εαρινό (Φεβρουάριος – Ιούνιος).
 • Γλώσσα προγράμματος: Αγγλικά
 • Δίδακτρα: 1,275€/εξάμηνο (δυνατότητα καταβολής σε δύο δόσεις, στην αρχή του κάθε εξαμήνου).
 • Διπλωματική εργασία στο 2ο εξάμηνο
 • Προϋποθέσεις εισαγωγής: πτυχίο με παιδαγωγική επάρκεια διάρκειας 8 εξαμήνων και με 240ECTS, γνώση αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον Β2)
 • Αυτόματη αναγνώριση του πτυχίου από τον αρμόδιο ελληνικό φορέα (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) χωρίς πρόσθετες εξετάσεις.
 • Έναρξη μαθημάτων: αρχές Οκτωβρίου

Εγγραφή: έως μέσα Σεπτέμβρη

 

South-West University Югозападен университет “Неофит Рилски”

 • Διάρκεια Σπουδών: 1 έτος (2 εξάμηνα φοίτησης)
 • Κάθε έτος χωρίζεται σε δύο εξάμηνα: χειμερινό (Σεπτέμβριος – Φεβρουάριος) και εαρινό (Φεβρουάριος – Ιούνιος).
 • Γλώσσα προγράμματος: Αγγλικά
 • Δίδακτρα: 1,750€/εξάμηνο (δυνατότητα καταβολής σε δύο δόσεις, στην αρχή του κάθε εξαμήνου).
 • Διπλωματική εργασία στο 2ο εξάμηνο
 • Προϋποθέσεις εισαγωγής: πτυχίο με παιδαγωγική επάρκεια διάρκειας 8 εξαμήνων και με 240 ECTS, γνώση αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον Β2)
 • Αυτόματη αναγνώριση του πτυχίου από τον αρμόδιο ελληνικό φορέα (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) χωρίς πρόσθετες εξετάσεις.
 • Έναρξη μαθημάτων: αρχές Οκτωβρίου/ Φεβρουαρίου

Εγγραφή: έως μέσα Σεπτέμβρη/έως μέσα Γενάρη

 

Αγγλόφωνα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών - Διοίκηση Σχολικών Μονάδων (Educational Management)

South-West University Югозападен университет “Неофит Рилски”

 • Διάρκεια Σπουδών: 1 έτος (2 εξάμηνα φοίτησης)
 • Κάθε έτος χωρίζεται σε δύο εξάμηνα: χειμερινό (Οκτώβριος-Φεβρουάριος) και εαρινό (Φεβρουάριος – Ιούνιος).
 • Γλώσσα προγράμματος: Αγγλικά
 • Δίδακτρα: 1,750€/εξάμηνο (δυνατότητα καταβολής σε δύο δόσεις, στην αρχή του κάθε εξαμήνου).
 • Διπλωματική εργασία στο 2ο εξάμηνο
 • Προϋποθέσεις εισαγωγής: πτυχίο με παιδαγωγική επάρκεια διάρκειας 8 εξαμήνων και με 240 ECTS, γνώση αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον Β2)
 • Αυτόματη αναγνώριση του πτυχίου από τον αρμόδιο ελληνικό φορέα (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) χωρίς πρόσθετες εξετάσεις.
 • Έναρξη μαθημάτων: αρχές Οκτωβρίου/ Φεβρουαρίου

Εγγραφή: έως μέσα Σεπτέμβρη/έως μέσα Γενάρη

Αγγλόφωνα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών - Δημόσια Διοίκηση (Public Administration)

Sofia University "St. Kliment Ohridski"

 • Διάρκεια Σπουδών: 1 έτος (2 εξάμηνα φοίτησης)
 • Κάθε έτος χωρίζεται σε δύο εξάμηνα: χειμερινό (Σεπτέμβριος – Φεβρουάριος) και εαρινό (Φεβρουάριος – Ιούνιος).
 • Γλώσσα προγράμματος: Αγγλικά
 • Δίδακτρα: 1,275€/εξάμηνο (δυνατότητα καταβολής σε δύο δόσεις, στην αρχή του κάθε εξαμήνου).
 • Διπλωματική εργασία στο 2ο εξάμηνο
 • Προϋποθέσεις εισαγωγής: πτυχίο με παιδαγωγική επάρκεια διάρκειας 8 εξαμήνων και με 240 ECTS, γνώση αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον Β2)
 • Αυτόματη αναγνώριση του πτυχίου από τον αρμόδιο ελληνικό φορέα (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) χωρίς πρόσθετες εξετάσεις.
 • Έναρξη μαθημάτων: ΜΟΝΟ αρχές Φλεβάρη

Εγγραφή: έως μέσα Ιανουαρίου

 

South-West University Югозападен университет “Неофит Рилски”

 • Διάρκεια Σπουδών: 1 έτη (2 εξάμηνα φοίτησης) για όσους έχουν βασικό πτυχίο στη Δημόσια Διοίκηση ή συναφές αντικείμενο
 • Διάρκεια Σπουδών: 2 έτη (4 εξάμηνα φοίτησης) για όσους δεν έχουν βασικό πτυχίο στη Δημόσια Διοίκηση ή συναφές αντικείμενο
 • Κάθε έτος χωρίζεται σε δύο εξάμηνα: χειμερινό (Οκτώβριος – Φεβρουάριος) και εαρινό (Φεβρουάριος – Ιούνιος).
 • Γλώσσα προγράμματος: Αγγλικά
 • Δίδακτρα: 1,750€/εξάμηνο (δυνατότητα καταβολής σε δύο δόσεις, στην αρχή του κάθε εξαμήνου).
 • Διπλωματική εργασία στο 2ο ή 4ο εξάμηνο
 • Προϋποθέσεις εισαγωγής: πτυχίο με παιδαγωγική επάρκεια διάρκειας 8 εξαμήνων και με 240 ECTS, γνώση αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον Β2)
 • Αυτόματη αναγνώριση του πτυχίου από τον αρμόδιο ελληνικό φορέα (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) χωρίς πρόσθετες εξετάσεις.
 • Έναρξη μαθημάτων: αρχές Οκτωβρίου/ Φεβρουαρίου

Εγγραφή: έως μέσα Σεπτέμβρη/έως μέσα Γενάρη